Min illustration till inlägget Bakslag, svackor och trötthet.

Här hittar du de inlägg som jag skrev 2016-2017 och som sedan blev en bok. Jag har valt att samla dem här i den ordning de skrevs så att de ska bli lättare att hitta. Eftersom jag skriver om lite av varje numera har de här inläggen fått samlingsnamnet Utmattningsbloggen.