Betraktelser längs livets slingrande stigar

Den expanderbara världen

Som de tänkande människor vi är behöver vi på något sätt ramar och avgränsningar. Det underlättar för att förstå och relatera till saker och ting. Det hjälper oss att att göra omvärlden begriplig. Problemet med begränsningar är just att det är begränsningar. De begränsar möjligheten att se saker ur ett bredare och djupare perspektiv. 

Vår uppfattning om världen ramas in av våra kunskaper, erfarenheter och uppfattningar. Vad vi tror och inte tror på. Man skulle kunna uttrycka det som att vi bär på vår egen förklaringsmodell till världen. För all del inte bara den yttre som omger oss utan också vår inre värld med tankemönster och känslor. Den inre kanske till och med är mer central. Vårt eget inre liv är vår utgångspunkt för att försöka förstå andras inre liv.

Generellt har vi svårt att mentalt flytta oss utanför våra ramar. Att ”tänka utanför boxen” är ett uttryck som används i olika sammanhang där ett kreativt tänkande uppmuntras. När jag funderar på det tror jag mer det handlar om att förflytta fokuset för en tankeprocess mellan olika områden inom våra begränsningar. Vi rör oss fortfarande innanför vårt eget staket så att säga.

Att förflytta oss utanför staketet är en större påfrestning än man kanske tror. Det kräver både mod och kraft. Inbyggt hos oss finns en tveksamhet, oro och till och med rädsla för det okända. Vi människor är i grunden inte förtjusta i förändring. Det blir otryggt när vi av någon anledning behöver närma oss gränsområdet för vår uppfattning om världen. Som alltid när det kommer till hotfulla situationer kring gränser kan vi reagera med rädsla eller aggressivitet. Det ligger nära till hands att bli arg och avvisa företeelser utanför det egna trygga området, där jag vet hur världen fungerar och vilka spelregler som gäller.

Paradoxalt nog kan detta förhindra möjligheterna att ta sig ifrån ett destruktivt och nedbrytande liv.

Det är inte svårt att se varför konflikter uppstår. I spåren av våra begränsningar blossar intolerans, har och våld upp. Ju mer avvikande från den egna uppfattningsvärlden desto starkare känslor. Särskilt om det uppfattas som ett hot mot möjligheterna att fortsätta leva på oförändrat sätt den egna uppfattningen om världen. Klimatfrågan, invandring och sexualitet är exempel på denna typ av konfliktfrågor.

Jag utforskar gärna gränserna för min yttre och inre värld. Det gör att den expanderar. Livet expanderar. En del av mina gränser kan jag relativt lätt forcera och förflytta. Andra gränser är blockerade, hårt bevakade och minerade. Där krävs mod, arbete och hjälp för att komma vidare.

I olika grad överlappar våra världar. Min värld och din värld kan vid första anblick te sig lika. Vid närmare betraktelse kommer vi inse att de på flera områden faktiskt inte är det. 

Ödmjukhet och respekt är centrala begrepp. Ödmjukhet och respekt inför att vi alla lever inom våra individuella gränser. Ödmjukhet och respekt inför min egen och andras svårighet att förflytta oss utanför gränserna.

2 kommentarer

  1. Veronica Danielsson

    Tack!🙂 Så viktiga ord – ödmjukhet och respekt 🙏

    • Niklas

      🙏🏻😊

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.