…och annat

Jag finns tillgänglig för föreläsningar och liknande uppdrag. Innehåll och upplägg kan anpassas och kompletteras med till exempel gruppdiskussioner eller frågestunder utifrån önskemål och behov.

Innehåll utgörs primärt av mina erfarenheter och reflektioner, ur ett professionellt och privat perspektiv.

Utmattningsproblematik och mina personliga erfarenheter av detta är en naturlig utgångspunkt för mig. Det är ett komplext ämne som kan inkludera bland annat

  • Vem riskerar att drabbas?
  • Inte en blixt från klar himmel
  • Symptombild
  • Rehabilitering
  • Egenvård
  • Risken för återinsjuknande
  • Djupare analys av bakgrund på individ- och samhällsnivå

Förfrågningar skickas till kontakt@niklasnygren.se


2018 föreläste jag i Sollefteå för ca 100 AT-läkare. Det kändes angeläget att försöka hjälpa till att öka förståelsen och medvetenheten kring utmattning hos våra blivande specialistläkare på olika områden. På både ett professionellt och privat plan.

Ett par tidigare föreläsningar

Samtal om utmattning Göteborg , oktober 2023

Kul med föreläsning Falkenberg, april 2022


Sagt om…

Från vårt håll som anordnade föreläsningskvällen är vi mycket nöjda med din föreläsning och kontakten med dig som föreläsare. Föreläsningen var givande och ”personlig”, att få höra om dina berättelser från ditt liv och från din yrkesbakgrund. Dina fina bilder gav en extra dimension till föreläsningen och uppskattades. 

Anhörigkonsulenter i göteborgs stad, 2022

Anhörigstödet i Falkenbergs kommun möter många anhöriga som har en tuff livssituation då de vårdar eller stödjer en närstående som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Därför var vi på anhörigstödet väldigt glada över att Niklas kunde komma och föreläsa om utbrändhet då han både har egen erfarenhet samt utifrån sin roll som läkare kunskap i detta aktuella ämne. Detta gjorde han jättebra.

Anhörigstödet i Falkebergs kommun, 2022