En sak jag funderat på ett tag är att namnet En Psykiaters Funderingar inte längre kändes representativt för mig. Det är inte som psykiater jag i grunden definierar mig, utan som Niklas. En hel del av det jag skriver ligger dessutom en bit utanför det område som idag karaktäriserar psykiatri. Så det fick helt enkelt bli Niklas funderingar.

Framöver kommer en del andra saker förändras, men det får vänta.

Allt gott,
Niklas